En hjælp til at finde og styrke dine selvhelbredende kræfter

Kombination af metoder

I alt mit individuelle arbejde forsøger jeg at skabe et rum af tid og ro, så jeg kan støtte dig i en proces, hvor de vanemønstre du er stivnet og låst fast i kan bevidstgøres og forvandles.
Jeg bruger ofte Alexander teknikkens liggestilling som udgangspunkt for en hjemlig daglig træning til at bringe krop, sind og åndedræt i balance og lade sine batterier op. Derudfra arbejder vi videre med det der er aktuelt for den enkelte, enten med at bevare denne balance i bevægelse, det kan være i almindelige daglige gøremål, eller mere specifikke som at spille et instrument at ride, at skulle føde sit barn eller sidde ved en computer.
Vi kan også arbejde med generelle styrkende og opbyggende øvelser og bevægelser, hvor Qi Gung inddrages, Eller vi arbejder med det emotionelle rum, hvad der sker i kroppens balance og kontakten med den når konflikter, problemer, chok og traumer aktiveres? Det kan til tider være voldsommer højspændte tilstande eller ganske fredsommeligt. Min metode er at skabe kontakt med en basis af balance og kontakt med resurser og derfra forsøge at integrere det der skal arbejdes med bid for bid.